علیرضا آقشاهی

طراح سایت

دیجیتال مارکتر

توسعه دهنده وب

علیرضا آقشاهی

طراح سایت

دیجیتال مارکتر

توسعه دهنده وب

طراحی شخصیت

  • اثر: استودیو چارچوب
  • تاریخ : 84 تا 86
  • کارفرما:
  • دسته ها: گالری

طراحی این شخصیت ها بنا به سفارش شرکت ها یا استودیو های دیگر در استودیو چارچوب انجام گرفته است.