علیرضا آقشاهی

طراح سایت

دیجیتال مارکتر

توسعه دهنده وب

علیرضا آقشاهی

طراح سایت

دیجیتال مارکتر

توسعه دهنده وب

نوشته های بلاگ

5 راهکار برای ذهنی خلاق

5 اردیبهشت 1401 بلاگ
5 راهکار برای ذهنی خلاق

5 راهکار برای داشتن ذهنی خلاق  وجود دارد که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. 5 روش برای داشتن ذهنی خلاق برای ایجاد خلاقیت و ایده پردازی های جدید و بکر به شرح زیر می باشند:

  • مطالب جدید را جمع آوری کنید: برای داشتن ذهنی خلاق در ابتدای کار باید دو مورد را یاد بگیرید: اولی، یادگیری مطالب خاصی است که مستقیما با وظیفه ی شما مرتبط می باشد. و دومی، یادگیری مطالب عمومی با تمرکز بر جذب گسترده ای از مفاهیم می باشد.
  • به طور کامل روی متریال های ذهن خود کار کنید: دومین روش برای داشتن ذهن خلاق، بررسی حقایق زوایای مختلف و آزمایش و تطابق ایده های مختلف با یکدیگر می باشد.
  • از مشکلات فاصله بگیرید: سومین راهکار برای داشتن ذهنی خلاق، فاصله گرفتن از مشکلات است. به این صورت که باید مشکلات را به صورت کامل از ذهنتان دور کنید. و به سمت کارهای دیگری بروید، مخصوصا کارهایی که موجب ایجاد انرژی و هیجان به شما می شوند.
  • بگذارید ایده هایتان به شما بازگردد: چهارمین روش برای داشتن ذهنی خلاق در زمان دادن به ایده ها می باشد. در برخی موارد، به خصوص در زمانی که شما به کل از فکر کردن بر ایده ی خود دست کشیده اید، راهکار جدیدی در مورد ایده با جرقه ای از ایده پردازی های جدید به شما باز می گردد.
  • ایده خود را براساس بازخورد شکل و توسعه دهید: پنجمین راهکار برای داشتن ذهن خلاق در توسعه و شکل دهی ایده براساس بازخورد است. برای موفقیت هر ایده، باید آن ها در کل دنیا منتشر کرد. به این صورت که ایده ی خود را در معرض انتقاد قرار داده و در صورت نیاز آن را با نظرات عموم مردم تطبیق دهید.
برچسب:
یک دیدگاه بنویسید